1. Sản Phẩm
  2.   Aspose.OCR

Chuyển đổi Quét và Ảnh thành Văn bản với Aspose.OCR API cho .NET

Tích hợp nhận diện hình ảnh một cách mượt mà vào ứng dụng máy tính hoặc web của bạn. Trích xuất văn bản từ quét, ảnh chụp màn hình, hoặc ảnh từ điện thoại thông minh với dưới 10 dòng mã.

Aspose.OCR là một API nhận diện ký tự quang học mạnh mẽ và chính xác nhưng dễ sử dụng, cho phép bạn thêm nhận diện hình ảnh vào bất kỳ ứng dụng desktop hay web nào. Nó có thể trích xuất văn bản từ quét, ảnh chụp màn hình hoặc thậm chí là ảnh từ điện thoại thông minh trong các định dạng phổ biến nhất chỉ trong ít hơn 10 dòng mã mà không cần lo lắng về toán phức tạp, học máy, mạng nơ-ron và các chi tiết kỹ thuật khác.

Aspose.OCR Các Plugin Mã High: Chỉ $99 Mỗi!

Aspose.OCR

Trình dịch văn bản hình ảnh cho .NET

Tìm kiếm văn bản trong hình ảnh với plugin OCR .NET này. Nhận biết sự khác biệt trong văn bản hình ảnh một cách dễ dàng, bất kể kiểu dáng, độ phân giải, font chữ, định dạng hoặc các yếu tố khác.

Aspose.OCR

Quét thành văn bản cho .NET

Trích xuất văn bản từ hình ảnh với lượng văn bản có cấu trúc lớn, chẳng hạn như hợp đồng quét, thỏa thuận, trang sách, bài báo, báo và nhiều hơn nữa. Đạt được việc nhận dạng chính xác, bao gồm bố cục nhiều cột, với Aspose.OCR.

Aspose.OCR

Bảng thành Văn bản cho .NET

Trích xuất văn bản từ các bảng đã quét hoặc chụp ảnh một cách chính xác. Phát hiện cấu trúc của các bảng, trích xuất văn bản từ các ô, và tổ chức chúng vào các bảng tính có thể tìm kiếm và chỉnh sửa.

Aspose.OCR

Hóa đơn thành Văn bản cho .NET

Chuyển đổi hóa đơn quét hoặc chụp thành văn bản và gửi kết quả đến các chương trình kế toán, cơ sở dữ liệu hoặc ngân hàng mà không cần gõ lại thủ công. Giảm lỗi của con người, cải thiện bảo mật và tối ưu hóa thời gian xử lý hóa đơn.

Aspose.OCR

Chuyển đổi PDF quét thành Văn bản cho .NET

Trích xuất văn bản từ các tài liệu PDF đã quét hoặc chuyển đổi chúng thành tài liệu có thể tìm kiếm. Đọc bất kỳ bố cục và kiểu dáng nào, xác định cấu trúc văn bản và bảng một cách chính xác. Bảo toàn hình ảnh gốc trong nền để giữ nội dung. Aspose.OCR - Giải pháp trích xuất văn bản PDF của bạn cho .NET.

Aspose.OCR

Chuyển đổi ảnh sang văn bản cho .NET

Trích xuất văn bản từ hình ảnh được chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh. Các bộ lọc xử lý trước tiên tiến của Aspose.OCR đảm bảo việc trích xuất chính xác từ các hình ảnh bị xoay, méo mó và nhiễu mà không làm giảm độ chính xác nhận dạng.

Những Gì Mọi Người Đang Nói

Đừng chỉ tin vào lời nói của chúng tôi. Xem những gì người dùng nói về API.

 
 
Kiểm Tra Câu Chuyện Thành Công
 Tiếng Việt